kimsəsizlik

kimsəsizlik
is.
1. Kimsəsiz adamın halı; təklik, adamsızlıq. Bu gözlənilməz sədəqə Sürəyyanın ürəyini kimsəsizliyin dərin acısı ilə doldurdu. Ə. M.. Dahi şairin böyük arzularla dolu qəlbi ümidsizliklə, kimsəsizliklə z. boşalmışdı. M. C..
2. məc. Tənhalıq, adamsızlıq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • adamsızlıq — is. Kimsəsizlik, yalnızlıq, köməksizlik, arxasızlıq, himayəsizlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bikəslik — is. Kimsəsizlik, adamsızlıq; heç bir adamı, qohumu olmayan adamın halı. Yetdi bikəsliyim ol qayətə kim, çevrəmdə; Kimsə yox cizginə girdabi bəladən qeyri. F.. Bikəsliyimə, həsrəti besyarıma rəhm et! H. x.. Dadimə yetə ruzi bəla hiç kəsim yox;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tənhalıq — is. 1. Təklik, yalnızlıq, yalqızlıq, kimsəsizlik. Könlümü tənhalıq eylərdi pərişan sinədə; Olmasaydı cəm hər yanımda peykanın görüb. F.. 2. Boş yer, kimsəsiz yer, adam olmayan yer; issızlıq. <Qasım:> Mən bu tənhalıqda çox qüssələndim. S.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • öksüzlük — is. Yetimlik. // Kimsəsizlik. Baxdım ki, sürünməyin sonu yoxdur, buraxdım; Qapadım bir məzara öksüzlüyün daşını. A. İldırım …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəriblik — is. 1. Yad yerdə olan, qürbətdə olan adamın halı. // Qürbət. Qəriblikdə yaşamaq. Qəriblikdə ölmək. – Qəriblik ixtiyar etməz, kimin kim, yarı yar olsa. K.. Qəriblikdə yada düşər, yanaram; Aşna, yoldaş, yar, müsahib, ellər, hey. M. V. V.. Durnalar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yalqızlıq — is. Təklik, tək tənhalıq, yalnızlıq, tək qalma. Birdən <müəllimin> fikrinə gəldi ki, Telli yalqızlıqdan qorxar. S. H.. Müşkünaz uşaqlıqdan təkliyi sevmir, yalqızlıqdan daralırdı. Ə. Vəl.. // Kimsəsizlik, adamsızlıq. Durnanın yetimlik,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yurdsuzluq — is. 1. Yurdu, evi olmama. 2. Sahibsizlik, baxımsızlıq, kimsəsizlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”